ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας, τα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα, ανά Επιστημονικό Πεδίο, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές, για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις.

Με τίτλο «Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων», δημοσιεύθηκαν οι αντικαταστάσεις τμημάτων και οι νέες προσθήκες στο μηχανογραφικό.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα μπορούν να δηλώσουν και τα παρακάτω τμήματα στο μηχανογραφικό τους.

  1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται το παρακάτω Τμήμα του ΕΚΠΑ, υπό τον τίτλο
    «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»:

 

Share on facebook
Share on Facebook